Nee, de modulen mogen verdeeld worden over meerdere werknemers.

Zie hiervoor de FOCWA regels op de FOCWA site. Hier kunt u een formulier invullen.

OOC staat voor Opleidings- & Ontwikkelingsfonds carrosseriebranche. Deze pot wordt beheerd door het OOC en gevuld door OOC afdragende werkgevers uit de carrosseriebranche. Dit gaat middels een heffing op de loonsom. Dat percentage wordt bepaald door de lopende cao afspraken.

Het antwoord op de vraag: wie haalt hem leeg? Is dus niet altijd dezelfde persoon / bedrijf dan welke hem vult.

Het is ook duidelijk dat niet iedereen hetzelfde bedrag er uit haalt als men er in stopt.

Er is dus bijvoorbeeld OOC-subsidie mogelijk op trainingen. Daarnaast is er ook subsidie mogelijk op EVC trajecten, omscholingstrajecten, loopbaanvouchers. Daarnaast lopen er nog tal van projecten die vanuit het OOC-fonds betaald / gefinancierd worden. Daar kan je meer over lezen op de site van OOC. In deze blog beperken we ons tot trainingen / bijscholingen / loopbaanvouchers.

We hebben in aansluiting op het congres veel vragen gehad waarom er alleen OOC subsidie mogelijk is bij opleider VOC. Gelukkig is het antwoord op deze vraag: nee hoor, OOC subsidie is niet voorbehouden aan enkel en alleen VOC opleidingstrajecten. We begrijpen dat deze conclusie voor de hand ligt omdat er veel “dezelfde mensen” bij zowel VOC, OOC en ook Focwa in dienst zijn. Dan is al snel de conclusie dat het hemd nader is dan de rok. Gelukkig gaat deze vlieger hier niet op en kan je ook via andere trajecten (waaronder ook bij Auto-Motivation) gewoon volgens dezelfde regels gebruik maken van deze subsidiepot en mogelijkheden.

Op de website van OOC staat alle info die je nodig hebt voor het aanvragen van subsidie / vouchers. Heb je vragen over bijvoorbeeld loopbaanvouchers? dan kan je altijd bellen met het klantencontact centrum van VOC. klantcontact@voc.nl of bellen met 0252 – 242322.

Natuurlijk is het aller-aller belangrijkste bij scholing niet het krijgen van subsidie, maar het verkrijgen van kennis en het verhogen van het werkplezier en rendement. Daar doe je het immers bij deze investeringen voor: ten behoeve van het vergaren van kennis en kunde. Dat is immers ook een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De ondernemer is verantwoordelijk voor het aanbieden van een gelegenheid om kennis en kunde te vergaren. De werknemer is verantwoordelijk om zich kennis en kunde eigen te maken. Subsidie is daarbij een tool die de drempel lager maakt, een stimulering.

Vind je subsidie aanvragen lastig? Of vind je dit eenvoudig?

Het is natuurlijk buiten kijf dat je ons bij vragen ook kan mailen en we graag meedenken en ondersteunen hoe je dit eenvoudig kan regelen.