Inzicht in de gebruikte lijm – en afdichtingstechnieken, eigenschappen en verwerkingsvoorschriften en een beredeneerde keuze maken voor een bepaalde lijm- of kitsoort.

Inhoud

  • Lijmsoorten
  • Verwerken van lijmen
  • Verlijmen van wanden en daken
  • Injecteren van caravanvloeren
  • Afdichten

Doel

Het doel van de cursus is om de lijm – en afdichtingstechnieken, die worden toegepast bij in caravan- en camperherstel, aan te leren.

Tijdsduur

1 dag

Doelgroep

(Aankomend) Caravanherstellers

Branche certificering en geldigheid

De module wordt afgesloten met een theorietoets, waarbij na positief resultaat een
certificaat zal worden verstrekt.

Opmerkingen

  • Onderdeel van een modulair traject caravantechniek, bestaande uit
    module 1 t/m 4
  • Ideale voorbereiding op de PACK-training
  • Theorieboek wordt verstrekt