Om met Audatex te mogen calculeren dient u gecertificeerd te zijn. Om voldoende kennis op te doen over het Audatex systeem kunt u de Audatex training volgen. Deze training wordt afgesloten met het Audatex examen. Na het behalen van het Audatex examen( M3) bent u twee jaar gecertificeerd. Om in het bezit te blijven van dit certificaat dient u elke twee jaar met goed gevolg het Audatex herhalingsexamen(M4) te doorlopen.

Inhoud

 • Audatex Algemeen
 • Opbouw van het Audatex Expertise
 • Model AEM (AudaPad)
 • Uitvoeringsspecificaties voertuig
 • Toepassing Tekstzonecodes
 • Bewerkingscodes
 • Onderdeelcodes
 • Het vastleggen van een schade
 • Mutatiemogelijkheden
 • Aftrek eerste schade
 • Diverse spuitberekeningsmethoden
 • Opbouw van de Audatex-calculatie
 • Lezen Audatex calculatie
 • AZT spuitsysteem
 • Grafische zones
 • Controleblad
 • PRO-meldingen
 • Fantoom
 • Audamecum/Audatex codekaart

Doel

De training biedt u inzicht in het Audatex-Systeem. Dit is belangrijk omdat de invoerkeuzes de basis vormen voor een juiste calculaties. U leert een schade dossier op te stellen aan de hand van een Audatex Expertise Model (AEM) binnen AudaPad. De training wordt in theorievorm gegeven waarbij de deelnemers oefenen aan de hand van opdrachten. Daarna wordt er een proefexamen afgenomen en besproken. Wanneer u deze training heeft afgerond, kunt u aansluitend het Audatex examen afleggen.

Tijdsduur

1 dag

Doelgroep

Alle medewerkers die de schadeafhandeling verzorgen en die de schadedossiers moeten indienen bij de verzekeraar via een calculatiesystemen als e-Calc, Dispatch en Exchange.

Branche certificering en geldigheid

Na het afloop doen de deelnemers examen bij ABZ. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Opmerkingen

Voor deze training werken we samen met CTA-consulting. Als vooropleiding en bijscholing is het mogelijk deel te nemen aan de online training.