Onderdeel van de BKS (Branche Kwalificatie Structuur) carrosserie, Eerste Schadehersteller

Inhoud

  • Eigenschappen principes en kenmerken van aluminium en de constructies waarin aluminium is toegepast leren herkennen en beschrijven
  • Gereedschappen voor het bewerken van aluminium afstellen / toepassen
  • Proces, methoden en voorschriften om aluminium te bewerken toe kunnen passen in een juiste werkmethode
  • Arbo en milieu bij het werken aan aluminium
  • Herkennen schade in aluminium delen

Doel

Het doel van de cursus is om de juiste herstelmethode conform wet- en regelgeving toe te kunnen passen.

Tijdsduur

1 dag

Doelgroep

(eerste) schadeherstellers, niveau 2 en 3

Branche certificering en geldigheid

De module wordt afgesloten met een BKS theorietoets, waarbij na positief resultaat een certificaat zal worden verstrekt.