Vanaf 01 januari 2018 is autoschadetraining.nl onderdeel van G.M.T.O. Hierdoor kan er nog meer maatwerk en ondersteuning worden geboden. Vooral op het gebied van electronica, data (analyse), OEM data en ondersteuning op afstand bij het oplossen van storingen en voor het vragen van advies kan autoschadetraining.nl u nu alles bieden.

Ons doel is om een opleidingsadvies als maatwerk traject voor een bedrijf te realiseren. Hierbij kijken we naar het doel en de visie van het individuele bedrijf en de mogelijkheden op de werkvloer. Dit in combinatie met de mogelijkheden en reeds aanwezige kennis van de werknemers, zijn voor ons de basis gegevens die nodig zijn voor maatwerk trainingen. Waarin wij ons onderscheiden is dat we kijken naar de mens achter de cursist. Iedereen heeft zijn eigen zwakke en sterke kanten. Bent u slecht in rekenen? Dan krijgt u hier van ons extra ondersteuning bij.