Na aanmelding voor de nul-scan voor Kwaliteitszorg ontvangt u een voorstel voor een datum. We komen dan bij U op locatie en in een 2 uur durend interview stellen we voor U een rapport op. In dit rapport wordt voor U inzichtelijk wat U nog dient te ondernemen om voor certificering in aanmerking te komen.

U krijgt deze nulscan digitaal aangeleverd. In aansluiting op de nul-scan kunt U er voor kiezen om U geheel te laten ontzorgen. Hiervoor doen we U een maatwerk aanbod.

Wat vaak blijkt uit de nul-scan is dat er al veel geregeld is op Uw bedrijf.

Echter om dit te vertalen naar de door U gewenste certificering kan vaak op veel manieren. Als voorbeeld: Hoe gaat U om met de checkpoints? Deze dienen afgevinkt te worden door de persoon die “het” heeft gedaan, maar ook door de persoon die hiervoor eindverantwoordelijk is. Soms is dit dezelfde persoon. Als je dit gaat invullen, kan je dat op papier doen. hmmmm, papier weg, pen leeg, streep op het blad van boven naar beneden in plaats van de vinken. Wat denkt U van een App? In een keer geregeld wie er af kan en mag vinken. Dit levert een besparing per dossier op van meer dan 30 minuten!